کتاب روانشناسی معامله گری پروفسور استینبارگر

در روانشناسی معاملاتی آقای برت استین بارگر ، یكی از پزشكان برجسته درمان ، با تركیب تحقیقات و تجربیات خود در زمینه روانشناسی با دانش معاملاتی، ایده های برجسته ای را در روانشناسی معاملاتی به خوانندگان ارائه می دهد. استین بارگر خوانندگان را از طریق متداول ترین “موضوعات” مورد بررسی قرار می دهد ،او در…