در این بخش از سایت آموزشی فراترید ویدئوها و مقالات و ابزارهای مربوط به بازار مالی فارکس قرار خواهد گرفت. سعی میشود آموزش ها از مقدماتی تا پیشرفته باشد و تمامی مباحث را پوشش دهد.

Rate this page