تقویم اقتصادی پیش روی شما تمامی اخبار اقتصادی جهان را با تفکیک تمامی کشورهای جهان نمایش می دهد. شما میتوانید با انتخاب بازه زمانی مشخص اخبار منتشر شده در هر روز را مشاهده کنید. اخبار منتشر شده در هر روز دارای اهمیت های کم و زیاد است که با نمایش تعداد کله گاوها اهمیت کم و زیاد بودن این اخبار اقتصادی را نمایش می دهد. اگر با نحوه کار با تقویم اقتصادی آشنا نیستید می توانید از این آموزش استفاده کنید.

Real Time Economic Calendar provided by Investing.com.
5/5 - (1 امتیاز)