اندیکاتور هیکن آشی اصلاح شده Modified Heiken Ashi

Heiken Ashi اصلاح شده – شاخص برای MetaTrader 4 یک نشانگر Metatrader 4 (MT4) است و ماهیت شاخص فارکس تبدیل داده های تاریخ انباشته شده است. Heiken Ashi اصلاح شده – نشانگر MetaTrader 4 فرصتی را برای کشف خصوصیات و الگوهای مختلف در پویایی قیمت که برای چشم غیر مسلح قابل مشاهده است ، فراهم…