سلام ايا من ميتونم براي برادرم كد بورسي بگيرم ولي شماره حساب خودم رو معرفي كنم به كارگزاري؟؟

پرسش و پاسخ فارکس و بورسدسته بندی: بورسسلام ايا من ميتونم براي برادرم كد بورسي بگيرم ولي شماره حساب خودم رو معرفي كنم به كارگزاري؟؟
Avatar for dehnavidehnavi عضو سایت asked 3 سال ago
سلام ايا من ميتونم براي برادرم كد بورسي بگيرم ولي شماره حساب خودم رو معرفي كنم به كارگزاري؟؟

1 Answers
Avatar for dehnavidehnavi عضو سایت answered 3 سال ago
سلام خیر دوست گرامی
چراکه به هنگام درخواست وجه درصورتی که حساب به اسم خود فرد نباشد وجه مورد نظر به حساب کارگزار بازگشت داده می‌شود.

[kk-star-ratings align="right" reference="auto" valign="bottom"]