روش انتقال سهام

Avatar for dehnavidehnavi عضو سایت asked 3 سال ago
سلام. آیا انتقال سهام از شخصی به شخص دیگر وجود دارد؟
روش انتقال؟

1 Answers
Avatar for dehnavidehnavi عضو سایت answered 3 سال ago
سلام دوست عزیز،
خیر این امکان به هیچ وجه وجود ندارد.

[kk-star-ratings align="right" reference="auto" valign="bottom"]